Taldea - Bilboko Arte Ederren Museoaren

Antolakuntzako Egitura

Zuzendaritza

Zuzendariari fundazioaren kudeaketa arrunta dagokio, besteak beste, pertsonalaren goi-mailako eta zuzeneko burutza betetzeko eta jarduera-plana eta urteko aurrekontua proposatzeko eginkizunak direla nabarmentzekoak; hala, alde ekonomikotik, fundazioaren ustiapen normal eta egokia lortzera zuzendutako proposamenak kudeatzeko, aztertzeko eta halakoei ekiteko jarduerak aurrera eraman behar ditu.

Kudeaketa

Kudeaketak ondorengo arloen koordinazioa du helburu: kudeaketa ekonomiko-finantzarioarena eta administratiboarena, giza baliabideena, museoko zerbitzu orokorrena, zein negozioaren garapenekoa, merkataritza-zerbitzuaren eta laguntza-programaren bidez.

Kontserbazioa

Jarduera Saila

Sail hauetako lanen kudeaketa eta antolaketa lantzen ditu:

Ikus-Entzunezkoak

Museoko jardueren ikus-entzunezko beharrizanei erantzuten die, besteak beste: proiekzioak, prentsaurrekoak, hitzaldiak eta ekitaldiak. Era berean, argazkiak eta bideoak egiten ditu artxiborako eta/edo prentsan, webgunean eta sare sozialetan zabaltzeko.

Hezkuntza

Jarduera eta programa didaktikoak aurrera eramaten dihardu, museoaren bilduma iraunkorra nahiz aldi baterako erakusketak ahalik eta publiko zabalenenak ezagutu eta gozatzeko helburu nagusiarekin.

Erregistroa

Museoko bilduma artistikoa moldatu, mugarritu eta kudeatzen du, bai eta, orobat, dokumentu- eta argazki-artxiboa, bildumako artelanen erregistroa eta inbentarioa, eta haien mugimenduen kontrola ere.

Museoko aldi baterako erakusketen programa kudeatzen du: zehaztea, lankidetza-hitzarmenak egitea, maileguak koordinatzea, aseguruak eta garraioa, komisarioak koordinatzea, dokumentuak kudeatzea, kudeaketa ekonomikoa egitea eta muntaia teknikoki koordinatzea.

Argitalpenak

Fundazioak editatzen dituen argitalpen guztien diseinua, edizioa eta inprimaketa ditu bere gain. Liburutegi digitalaren kudeaketa, www.museobilbao.com webgunean.

Kontserbazio eta Ikerketa Arloa

Sail hauetako lanen kudeaketa eta antolaketa lantzen ditu:

Kuratoriala

Museoko bildumei buruz ahalik eta ezagutza historiko, tekniko eta dokumentalik handiena eta gaurkotuena eratzeaz arduratzen da. Ondare artistikoko obrak materialki kontserbatzen eta haiek zaharberritzeko programak aurrera ateratzen laguntzen du, eta bildumaren ezagutza zabaltzea sustatzen du, bai eremu akademikoan bai erakusketen, hezkuntzaren eta dibulgazioaren eremuan, haien maila guztietan, bai publiko orokorrarentzat bai zientzia-komunitatearentzat ere.

Artxiboa eta Dokumentazioa

Erakundeak sortutako dokumentazioa bildu, kontserbatu, sailkatu eta zabaltzeaz arduratzen da, zaintzaren, administrazioaren eta museoko dokumentazio-prozesuaren diseinuaren bitartez. Prozesu hori, batez ere, haren izatearen bi alderdi bereziri dagokie: funts artistikoa eta artxiboa.

Liburutegia

Museoaren funts bibliografikoa kudeatzeko eta publikoaren zein ikertzaileen eskura jartzeko ardura du. ARTEDER Euskal Artearen Datu-basea kudeatzen du: proiektu propio bat da, museoak duen helburu orokor bat betetzeko ildotik doana, alegia, euskal artearen ikerketa eta zabalkundea sustatzea.

Zaharberritzea

Esleitua duen helburua da bildumako artelanen nahiz museoak barne hartutako kultura-ondare ororen kontserbazioa eta, hala dagokionean, zaharberritzea. Horrez gain, artelanen azterketan laguntzen du, bai eta publikoaren zein zientzialarien artean zabaltzen ere.

Administrazio eta Finantzen Zuzendariordetza

Arlo honen helburua da museoaren baliabide ekonomikoak kontrolatzea, finantzazko egonkortasuna eta aurrekontuaren oreka lortzeko helburuarekin, diru-sarrerak kontrolatuz eta funtzionamendu egokirako behar diren gastuak optimizatuz. Kontabilitatearen, zergen nahiz legearen aldetik dauden betebeharrak ezarritako epeetan betetzen direla bermatzeaz arduratzen da. Horrez gain, aurrekontuari, kontabilitateari eta funtsen administrazioari loturiko prozesuen administrazio finantzarioa aurrera eramateko prozedurak abiaraztea du bere gain, bai eta museoko denda-zerbitzua ere.

Denda

Museoaren autofinantzaketan laguntzeko helburua du; horretarako, artean espezializaturiko argitalpen-funtsa, museoak editaturiko argitalpenak eta bilduma iraunkorraren zein aldi baterako erakusketen merchandising-a jartzen ditu salgai.

Komunikazio Zuzendariordetza

Komunikazio Zuzendariordetzak museoaren balioa eta jarduerak jakinaraztea du xede, Komunikazio Plana zehaztuz eta kudeatuz. Horrez gain, Marketin Planaren bitartez, publikoa eta eragileak erakarri, horien arreta piztu eta fidelizatzeko estrategiak eta museoko ekitaldien programa garatzen ditu. Azkenik, Argitalpen Saila ere kudeatzen du.

Arlo eta sail hauek osatzen dute:

Komunikazio

Haren funtsezko ardurak dira museoaren zein haren jardueren inguruko informazio guztia definitzea eta hedabideei helaraztea, eta museoari buruz argitaratzen den informazioa artxibatzea. Prentsaurrekoak antolatzea, komunikatu eta dosierrak taxutzea eta kazetariei arreta eskaintzea du bere gain. Onlineko komunikazioa ere (webgunea, buletinak, sare sozialak… ) haren lanen artean dago.

Marketina

Honako hauek ditu bere gain: marketin-plana prestatu eta gauzatzea; kide korporatiboen programa kudeatzea; bisitariaren arreta kudeatzea; publikoa erakartzeko estrategiak garatzea, eta ekitaldiak ekarri eta antolatzea. Dituen ardura nagusiak dira, museoaren bisitari eta erabiltzaileei dagokienez, erakartzea, arreta ematea eta gogobetetzea, bai eta bisitari gehiago ekar ditzaketen erakundeekin harreman egonkorrak sortzea ere.

Zerbitzu Orokor eta Giza Baliabideen Zuzendariordetza

Arlo honen helburua da giza baliabideak kudeatzea eta garatzea, bai bertakoak, bai kanpokoak. Lan-arriskuen prebentzioa, praktikak eta bekak. Halaber, fundazioaren zerbitzu orokorrak kudeatzen ditu, alegia, barne-zerbitzuak, mantentze-lanak, argiztapena eta sistemak, eta segurtasuna.

Argiztapena eta Sistemak

Haren helburua da prebentzioko eta konponketako mantentze-lanak egitea klimatizazio-instalazioetan eta argiztapen orokorreko sistemetan, bilduma iraunkorraren zein aldi baterako erakusketa guztien argiztapen egokia barne.

Segurtasuna

Arloak museoaren segurtasuna du helburutzat, prebentzioari dagokionez, batik bat. Segurtasunaren eta aretoko laguntzaileen zerbitzu esternalizatuak, eraikinean integraturiko segurtasun-sistema guztiak mantentzeko lanak eta su-itzaltzeko baliabideak ditu ardurapean.

Barne Zerbitzuak

Helburu hauek ditu: eraikinean prebentzioko eta konponketako mantentze-lanak egitea; erakusketak muntatzea eta desmuntatzea, eta, oro har, museo barnean behar diren zerbitzu guztiak ematea. Horrez gain, sistema informatikoa mantentzeko lanak ditu bere gain, sareak ahalik eta ongiena funtzionatzeko eta sarearen fidagarritasuna, baliagarritasuna eta pribatutasuna lortzeko helburuekin. Garbiketaren, telefono bidezko arretaren eta harreraren zerbitzuak koordinatzen eta kontrolatzen ditu.

Zuzendariak eta Arduradunak

Zuzendaritza

Miguel ZugazaC.V.

Zuzendaria

Kudeaketa

Leire Jaureguibeitia

Gerentea

Kontserbazioa

Jarduera Saila

 

Silvia García

Koordinatzailea

ARGITALPENAK

Nerea Sagredo

Argitalpen burua

HEZKUNTZA

M.ª Victoria Antoñanzas

Hezkuntza burua

Kontserbazio eta Zaharberritze Saila

 

Javier Novo

Koordinatzailea

KURATORIALA

Miriam Alzuri Milanés

Arte Moderno eta Garaikidearen Kontserbatzailea

KURATORIALA

Jose Luís Merino

Antzinako Artearen Kontserbadorea

LIBURUTEGIA

Begoña González

Liburutegi burua

ZAHARBERRITZEA

Mª José Ruiz-Ozaíta

Zaharberritze burua

ARTXIBOA ETA DOKUMENTAZIOA

Mikel Urizar

Artxibo eta Dokumentazio burua

Administrazio eta Finantzen Zuzendariordetza

ADMINISTRAZIO ETA FINANTZAK

M.ª Mar Rosales

Administrazio eta Finantzen zuzendariordea

DENDA

Onintza Lobo

Denda burua

Komunikazio Zuzendariordetza

KOMUNIKAZIO

Marta García

Komunikazio Zuzendariordea

MARKETINA

Teresa Icaza

Marketin koordinatzailea

Zerbitzu Orokor eta Giza Baliabideen Zuzendariordetza

ZERBITZU OROKOR ETA GIZA BALIABIDEEN

José M.ª de Vega

Zerbitzu Orokor eta Giza Baliabideen zuzendariordea

ARGIZTAPENA ETA SISTEMAK

Eneko Rekalde

Argiztapen eta Sistemen arduraduna

SEGURTASUNA

Bruno Itxaso

Segurtasun arduraduna

BARNE ZERBITZUAK

Alberto González

Barne Zerbitzu burua