"Zuloaga "Almuerzo en el bosque" irudia" erosketa Bilboko Arte Ederren Museoaren