"Zuloaga "Almuerzo en el bosque" irudia" erosketa Bilboko Arte Ederren Museoaren

Zuloaga “Almuerzo en el bosque” irudia

Irudia passe-partoutarekin.

28 x 35 cm


Almuerzo en el bosque, 1901
Colección Óscar Alzaga. Madrid © Ignacio Zuloaga, VEGAP, Bilbao, 2018

35%

6,50

+
35%